Η ετεροθαλής αδερφή του χρησιμοποιεί την πούτσα του για εξάσκηση